Skip to content

Samen redden we het Kerkeveld. Teken de online petitie.

12/04/2010
Geen verdere ontginning of stortplaats meer. Teken voor 28 april de online petitie. We roepen Vlaams minister Schauvliege op de toekomstige extra verkeersoverlast, lawaai- en milieuhinder in het Dijleland en de Druivenstreek te stoppen. We willen dat het Kerkeveld in Neerijse bewaard blijft zoals het is. Een uniek Vlaams-Brabants landschap voor de landbouw en de zachte recreatie. Samen zorgen we voor een meer leefbare regio.
Belangrijk: Roep ook je vrienden op deze petitie te tekenen!
Klik hier om de online petitie te tekenen
Lees ondertussen ook het artikel van 15 april in Het Laatste Nieuws!100415 Het Laatste Nieuws
Advertenties

Kerkeveld op hoger niveau

21/03/2010

Op 4 februari werd de problematiek van de plannen rond de zandwinning in het Vlaams Parlement besproken. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen (Open VLD) stelde enkele vragen aan Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Haar antwoorden kan je hier lezen: 100204 Schriftelijke vragen 4 februari 2010 Dirk Van Mechelen aan minister Joke Schauvliege.

Op 9 maart kwam de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed samen. Hermes Sanctorum (Groen!) stelde ook enkele vragen aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de oppervlaktedelfstoffenplannen en ontginningen. De voorlopige versie van het verslag kan je hier lezen: 100309 Commissievergadering 9 maart 2010 vragen Hermes Sanctorum aan minister Joke Scauvliege.

Zowel Het Laatste Nieuws als De Streekkrant schreven er een artikel over:

100316 Het Laatste Nieuws

100318 De Streekkrant

Beroep is ontvankelijk

05/02/2010

Het beroep dat door veschillende instanties is aangetekend is ontvankelijk verklaard. DWZ dat de gewestelijke milieuvergunningscommisie het volledige MER en alle bezwaren nog eens onder de loep moet nemen en dat zij hun besluiten en advisen tegen eind april aan de minister van leefmilieu moeten overmaken.
Tegen uiterlijk 20 mei zal de minister de vergunning schorsen of goedkeuren.

Mars rond Kerkeveld tegen zandontginning groot succes

13/01/2010

Bedankt allemaal voor jullie inzet en aanwezigheid op de succesrijke mars!

Hieronder vinden jullie een persartikel over de mars. In een  nieuw aangemaakte pagina ‘Foto’s mars’ zijn er foto’s te zien van de mars (of wat hadden jullie gedacht). Wie wil mag zijn ‘Best off’ doorsturen, dan zetten we ze ook op de site. Bij ‘persberichten’ zijn de verschenen artikels ivm de mars samengezet, wie er nog andere heeft gevonden mag ze steeds doorsturen.

Nog eens hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en inzet.

Het Kerkeveldcomité


Mars rond Kerkeveld tegen zandontginning groot succes

Neerijse, 13 januari. Op zondag 10 januari stapten 280 inwoners van groot Huldenberg en Bertem mee in de protestmars rond Kerkeveld. Hiermee protesteerden ze tegen het verlenen van een milieuvergunning voor de ontginning van het gebied door de nv De Kock.

Ondanks de barre weersomstandigheden was de opkomst zeer groot. Spandoeken met de slogans ‘ZANDGROEVE NEEN’ en ‘LEEFBAAR LEEFDAAL’ bundelden kort en krachtig de boodschap. Het ongenoegen werd uitgeschreeuwd.

Voor de optocht van start ging hield Peter Singulé van het comité Kerkeveld een speech. Hierin werd herinnerd waarom er zoveel mensen tegen dit project zijn. ‘In de zomer van 2009 liep er een openbaar onderzoek naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag van de nv De Kock. Er volgde een intimiderende infovergadering. Uiteindelijk resulteerde dit in 425 bezwaarschriften. Het gemeentebestuur van Huldenberg adviseerde bovendien negatief.’
De provincie Vlaams-Brabant legde de bezwaarschriften en negatieve adviezen naast zich neer en verleende de vergunning aan de nv De Kock. ‘Niemand die deze beslissing begrijpt’, vervolgt Singulé. ‘De enige die van dit project beter wordt is dhr. De Kock. De overlast die hiermee gepaard gaat zoals verkeersonveiligheid, verkeersoverlast, lawaaihinder, trillingshinder, stofhinder, verminking van het landschap, onleefbaarheid en waardevermindering van de eigendommen wordt als onbelangrijk geïnterpreteerd. Die overlast laat ook dhr. De Kock ijskoud. Hij heeft geïnvesteerd en héél veel geld betaald om zoveel mogelijk gronden te kopen. Deze investering moet en zal opbrengen. Wat een anderen hiervan denken raakt zijn koude kleren niet’, weet Singulé.

Het is nu aan de gewestelijke milieucommissie om dit project onder de loep te nemen. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moet nu de definitieve beslissing nemen of de verdere ontginnen kan doorgaan of niet. ‘We hopen dat de gewestelijk milieucommissie tenminste luistert naar onze argumenten. We wensen door de minister gehoord te worden en stellen een bezoek aan het gebied voor, zodat ze zelf de situatie kan constateren. Want, op basis van een document alleen kan je geen besluit vormen’ aldus Singulé.

Meer info en foto’s op https://kerkeveld.wordpress.com

Welkom op de site van het Kerkeveld Comité

14/12/2009

Aankondiging protestmars

Om ons ongenoegen te uiten over de verlening van de milieuvergunning voor de ontginning van het Kerkeveld aan de firma De Kock, zullen wij een mars houden rond het Kerkeveld. Op zondag 10 januari om 14 uur verzamelen we aan de zaal Ten Wijngaerd in de Donkerstraat te Neerijse. We trekken via de Dorpstraat en Loonbeekstraat naar de Ganzemanstraat om via de Zavelstraat langs de Langestraat terug naar beneden het dorp in te gaan en terug naar de zaal.
In de zaal wacht ons een warme kop soep en chocolademelk.
Uiterlijk op 11 januari moeten de beroepsprocedures tegen de beslissing van de provincie ingeleid zijn. Dit is dus het uitgelezen moment om ons ongenoegen te uiten op een vredevolle en democratische manier. We rekenen op een gezellige opkomst die veel creativiteit uitstraalt. Kruiwagens zijn zoals een paar jaar geleden welkom.
Maar ook spandoeken, fanfare, goochelshow, clowns, steltenlopers, ……… en hopelijk veel gezinnen met kinderen. Het parcours is buggy vriendelijk en niet te lang.

Tekst Milieu Advies Raad: 091224 tekst Milieu Advies Raad

Uiteenzetting van de problematiek van de Kerkeveld-ontginning te Neerijse na goedkeuring door de Deputatie. Visie van de MAR Huldenberg, geschreven door voorzitter Guido Wyseure.