Skip to content

Kerkeveld Comité

Het Kerkeveld Comité is een groep buurtbewoners met maar één doel voor ogen. Het stopzetten van de plannen voor een zandwinning en stortplaats op het Kerkeveld te Neerijse.

De intentie van de firma NV De Kock om heel de zone landbouwgebied gelegen tussen de Langestraat, de Loonbeekstraat, de Ganzemansstraat en de Zavelstraat te ontzavelen is reeds lang gekend. Nu heeft de firma een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de ontginning van 18ha. Een nieuwe aanvraag in de toekomst voor verdere uitbreiding is steeds mogelijk. Met dit eerste deel zijn we al verzekerd van minimum 20 jaar hinder.

Begin augustus is het openbaar onderzoek betreffende deze milieuvergunning gestart. Tot 3 september konden er bezwaren ingediend worden.

Dit zijn enkele van onze bezwaren :

1. De N253 is als secondaire weg type III enkel bedoeld voor lokaal verkeer en openbaar vervoer. Deze weg, die eigenlijk totaal ongeschikt is voor zwaar verkeer, nog verder belasten en gebruiken als enige ontsluitingsweg gaat in tegen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

De voorziene heraanleg verandert niets aan het statuut van deze weg en wil juist het fietsverkeer en het openbaar vervoer bevorderen. Dit is dus geen excuus om meer zwaar vervoer toe te laten.

2. De Langestraat is totaal ongeschikt voor veelvuldig zwaar verkeer, nochtans zal deze straat tot 2018 de enige toegangsweg zijn tot de ontginning. Daarna wordt er overwogen om eveneens de Ganzemansstraat te gebruiken, alhoewel hier de huizen tot tegen de rijweg komen !

3. Natuur : de landschappelijke waarde van dit gebied is enorm en zal onherroepelijk verdwijnen met deze werken, de waardevolle, eeuwenoude holle weg in het gebied kan niet hersteld worden, de rijkdom aan fauna en flora wordt bedreigd…in de plaats krijgen we stof, lawaai, zand, uitlaatgassen van zware tuigen en vrachtwagens.

4. Leefbaarheid in de dorpskernen van de IJsevallei : het dagelijkse leven (winkelbezoek, schoolactiviteit, wandelen, …) wordt ernstig verstoord door het zwaar verkeer.

5. Gekozen periode voor het openbaar onderzoek : zoals bij het LIJN-project tijdens de vakantieperiode zodat veel mensen niet de kans krijgen om hun bezwaren in te dienen.

6. Vertrek van inwoners :het huidig gesloten stort voor industrieel huishoudelijk afval heeft gezorgd voor het verhuizen van sommige inwoners. Het is de taak van het gemeentebestuur om voor een leefbare omgeving te zorgen.

7. Weigering van het LIJN-Project : de volledige ontzaveling van het Kerkeveld maakte reeds deel uit van het LIJN-Project van de VMW. Daar het dezelfde hinder dreigde te veroorzaken als het huidige voorgestelde project werd de milieuvergunning geweigerd (in juni 2002, hierbij het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie volgend).

8. Geluidsoverlast : er wordt gedacht, heel lokaal, aan een aarden wal van 4m hoog om het geluid te bufferen… er is weinig kans dat het geluid van bovenop de helling wordt tegengehouden.

9. Zandmenginstallatie : de firma komt terug met de aanvraag voor een zandmenginstallatie om gestabiliseerd zand aan te maken, maar eveneens beton en gestabiliseerde steenslag. Dit veronderstelt dat er steenslag en cement moet aangevoerd moet worden. Dit type installatie werd reeds aangevraagd om ingeplant te worden in de zandgroeve aan de Wolfshaegen maar werd geweigerd(op 24/09/2006).

10. Psychische problemen : gaat de firma steun bieden aan de bewoners die het niet meer zien zitten ?

11. De waarde van eigendommen en woningen zal bij realisatie van dit project enorm dalen.

Advertenties
7 reacties leave one →
 1. van roo permalink
  10/01/2010 10:29

  Dit project biedt wel heel wat werkgelegenheid !
  jobs die kunnen blijven bestaan dankzij dit project !
  zet je eens in de plaats van al de werknemers, die elke dag hopen dat ze niet zonder werk komen te vallen.

  • 11/01/2010 12:05

   Beste,
   Ik ben ervan overtuigd dat de firma De Kock niet ophoud te bestaan als zij dit project niet kunnen realiseren. Het is aan de firma om alternatieven te zoeken en te vinden. De Kock heeft geïnvesteerd en soms veel te veel geld betaald om grond op te kopen. Het is vanuit hun standpunt normaal dat die investering moet opbrengen. Omwonenden hebben ook geïnvesteerd in hun eigendom die door dit project tussen de 30 en 50% in waarde zal dalen.
   Het gaat hier over vele miljoenen euro’s van +/- 200 omwonenden. Het is niet zo dat de werknemers van De Kock nu allemaal werkloos zitten te wachten tot de schop in de grond kan.
   Kan je met geld dan echt alles kopen??

   • IEMAND DIE KLAAR KIJKT permalink
    12/01/2010 20:06

    ik heb spijt dat mensen die zoveel bezwaar maken tegen de zandgroeven niet beseffen dat hun eigenhuis voor een groot deel uit zand bestaat!
    en de mensen die tegen de zandgroeve zijn zijn algemeen genomen dus ook mensen die er net komen wonen zijn. nu ik denk da die mense dan toch eerst een op de gemeente hade moeten kijken want voor omliggend grond gebied er was voor ze hun goeiekope bouwgrond kopen. Ik betreur dan ook den zeerste dat al de negatieviteit op de firma de kock word gedropt. het bedrijf neemt initiatief om zen werkvolk draaiende te houden in deze tijd van crisis en slechte economise tijd.

 2. Dirk van Avermaet permalink
  10/01/2010 11:15

  Bij mijn weten is er geen schrijnend tekort aan zand, en is dit ook geen ernstig maatschappelijk probleem, dat dit het opofferen van één van de laatste prachtige open natuurgebieden rond Leuven rechtvaardigd!

 3. Jos Vanschoenwinkel permalink
  11/11/2010 21:59

  Aan iemand die klaar kijkt: Ik ben meer dan twintig jaar geleden naar Neerijse gekomen en het is niet de eerste keer dat De Cock probeert heel de buurt te verloederen uit winstbejag. Een tiental jaar geleden had hij de zandontginning bedongen in de marge van de bouw van een enorm waterreservoir op het Kerkeveld, project dat gelukkig werd afgevoerd. Het Kerkeveld stond toen trouwens ingekleurd in het gewestplan als bestemd voor openbaar nut, waar elke industriële of economische activiteit VERBODEN is. Ik herinner mij nog uit die tijd dat een aantal ambtenaren van de vlaamse overheid en de provincie het project en de ontginning van De Cock kwamen verdedigen op een info-avond, waar de bevolking praktisch voor asociaal werd uitgemaakt omdat ze tegen waren. Het was toen al duidelijk dat zij van hun corrupte en politieke meesters daartoe opdracht gekregen hadden. Maak U dus geen illusies want de nodige politieke touwtjes zijn getrokken (CVP) en de nodige smeergelden en cadeaus zijn uitgedeeld. Schauvliege zal de “illegale vergunning” van de provincie goedkeuren en de lokale politiek zal de brave burgers wel over het kopje wrijven om ze te troosten. Misschien ziet ge nu nog klaarder?

 4. Jos vanschoenwinkel permalink
  21/11/2010 14:45

  Het is dus spijtig genoeg allemaal gegaan zoals ik in mijn vorige reactie aangaf. Lees maar op

  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=EL32HR0C&postcode=3040

  Nu zal iedereen wel klaar zien, hoop ik. Tot de volgende keer aan de stembus, waar we de corrupte beleidsmakers kunnen bedanken. En wat gaat het Kerkeveld comité nu doen?

 5. Brouwers Fabienne permalink
  17/01/2011 12:02

  Zoals alle inwoners van Neerijse die rechtstreeks betrokken zijn bij de ontginning van Kerkeveld, en eigenlijk alle inwoners van dit dorp zouden moeten zijn aangezien dit project gans de leefbaarheid van dit dorp gaat schaden, zou ik graag een reactie krijgen op de vergadering van de milieuraad die plaatsvond op donderdag 13/01.Graag informatie over de nodige maatregelen te treffen voor de Raad Van State.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: