Skip to content

Burgemeester bekent eindelijk kleur

27/01/2014

De Kock Nieuwsblad

 

Lees hier het volledige bericht: 140125 Kerkeveldcomité strijdt voort (HLN, 25 jan 14)

Advertenties

“RAAD VAN STATE GEEFT BUURTCOMITE KERKEVELD EEN TWEEDE MAAL GELIJK “

27/11/2013

BUURTCOMITE KERKEVELD

PERSBERICHT DINSDAG 26 NOVEMBER 2013

Vandaag, 26 november 2013, ontving het Buurtcomité Kerkeveld de officiële mededeling dat de Raad van State de milieuvergunning van Joke SCHAUVLIEGE, Vlaams minister van Leefmilieu (CD&V), voor het ontginningsproject van firma DE KOCK in de zandgroeve in Neerijse, bij spoedprocedure een tweede keer heeft vernietigd.

Buurtcomité Kerkeveld is een feitelijke vereniging die bestaat uit verschillende inwoners van de gemeenten Neerijse en Loonbeek, en die actief gesteund wordt door de VZW Milieusteunpunt Huldenberg en door de dorpsraad van de gemeente Neerijse. Het comité trekt reeds verschillende jaren ten strijde tegen de verdere ontginning door firma DE KOCK, van de groeve gelegen aan de Ganzemanstraat te Neerijse. Het gevolg van deze ontginning is immers een aanzienlijke toename van het vrachtverkeer, dat via de N253 (Loonbeekstraat) en de Langestraat dient te verlopen. Dit bijkomend verkeer komt bovenop de nu reeds bestaande zware verkeersbelasting, en op wegen die hiervoor absoluut niet uitgerust of geschikt zijn. Het is immers algemeen geweten dat de N253 een smalle en kronkelige weg is, nu weer stijgend dan weer dalend, waar huizen vaak op amper 30 cm van de weg staan.

Ook de grote impact van het ontginningsproject op de directe omgeving kan moeilijk worden overschat: het project ligt ingebed in het centrum van de gemeente Neerijse, dat wordt gekenmerkt door haar woonfunctie, en de aanwezigheid van de school De Bolster, de gemeentelijke bibliotheek en de vele plaatselijke horeca.

Nadat de eerdere milieuvergunning van minister SCHAUVLIEGE op 22 november 2012 door de Raad van State werd vernietigd wegens de problematiek van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het dorp Neerijse, verbaasde de minister vriend en vijand door op 06 juni 2013 opnieuw een milieuvergunning toe te kennen aan firma DE KOCK.

Ook tegen deze tweede milieuvergunning tekenden de leden van het Buurtcomité beroep aan bij de Raad van State. En met succes, want op 14 november 2013, nog geen 3 maanden later, vernietigde de Raad van State bij spoedprocedure ook de tweede milieuvergunning van minister Schauvliege. De Raad struikelde een tweede maal over de veel te negatieve gevolgen van de ontginning voor de verkeersveiligheid in en de leefbaarheid van het dorp Neerijse. De verwijzing van minister Schauvliege naar de eenzijdige nota van firma De Kock, waarin gesteld werd dat de N253 “door een nieuwe asfaltlaag plaatselijk werd verbreed en waar mogelijk voetpaden heeft gekregen”, werd door de Raad van State resoluut naar de prullenbak verwezen.

Buurtcomité Kerkeveld is uiteraard bijzonder tevreden met deze tweede vernietiging. Firma DE KOCK is er nu immers toe verplicht de werken stil te leggen.

Door de 2e vernietiging ligt de bal nu terug in het kamp van minister Schauvliege. Buurtcomité Kerkeveld hoopt van harte dat minister SCHAUVLIEGE, na de twee duidelijke veroordelingen door de Raad van State, zal beslissen dat er geen milieuvergunning kan worden afgeleverd voor het project. De vernietiging bij spoedprocedure bewijst immers dat de Raad van State er genoeg van heeft.

Voor deze beslissing beschikt de minister over wettelijke een termijn van 4 maanden. Normaal gezien weten we dus eind maart 2014 wat de minister beslist. Hopelijk wordt dan definitief een einde gemaakt aan de verdere ontginning en uitbreiding van de zandgroeve in de Ganzemanstraat te Neerijse.”

Protest tijdens bezoek minister Schauvliege

15/10/2013

OUD-HEVERLEE / NEERIJSE – Enkele actievoerders tegen de ontginning van zandgroeve Kerkeveld in Neerijse grepen het bezoek van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aan om hun grieven kracht bij te zetten.

De minister was afgezakt naar Oud-Heverlee voor de inhuldiging van het wandelpad voor rolstoelgebruikers in het Meerdaalbos. De actievoerders hadden de minister uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in Neerijse nu ze toch in de buurt was, maar de minister ging niet in op dat voorstel. Schauvliege nam wel de tijd om te luisteren naar de vertegenwoordigers van actiegroep ‘Red Kerkeveld’. ‘Onze grootste bezorgdheid is de verkeersoverlast van zwaar wegvervoer. De straten in Neerijse zijn hier niet op voorzien’, zeggen de actievoerders. Volgens de minister, die in juni nog de ontginning opnieuw vergunde, is er geen sprake van onaanvaardbare verkeershinder.

6cd38bcc-3124-11e3-9c3f-33e9060609cb_original.jpg.h380.jpg.568

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131010_00784268

Ondertussen op de N 253

20/09/2013

Er werd aan de site een nieuwe pagina toegevoegd; ‘filmpjes’. Op deze pagina’s zullen enkele linken worden geplaatst naar filmpjes die de onveilige situatie aankaarten. Neem zeker eens een kijkje…

Nieuwe INFOAVOND over de zandontginning op het KERKEVELD op 6 september 2013!!!!

01/09/2013

Bekijk ook zeker dit filmpje: www.n253.be

Beste inwoners van Neerijse en omstreken,

Op 10 juni stuurde minister van leefmilieu Joke Schauvliege een persbericht uit waarin ze de vergunning voor de uitbreiding van de zandontginning op het Kerkeveld opnieuw bevestigt.
Deze vergunning was in november door de Raad Van State vernietigd nadat door Milieusteunpunt en enkele omwonenden beroep was aangetekend.

Alle betrokken partijen en ook wij als Dorpsraad kunnen deze beslissing niet begrijpen.

De vrachtwagens van De Kock maar ook van andere bedrijven die van en naar de groeve rijden, zorgen dagelijks voor zéér gevaarlijke toestanden op onze wegen. Van ‘ochtends vroeg worden de mensen, langsheen het traject, uit hun bed gezet.
Momenteel is wat er in de groeve gebeurt nog niet echt zichtbaar vanuit het dorp maar daar zal verandering in komen naarmate de groeve het woongebied nadert.

Dit project is te complex om in een paar worden uit te leggen.
Daarom organiseren wij
op vrijdag 6 september om 20 uur een infoavond in zaal Ten Wijngaert in Neerijse.
Guido Wyseure, voorzitter van Milieusteunpunt, zal een duidelijke en verstaanbare uitleg geven over het project. Wat is er gebeurd en wat staat er ons nog te wachten?? Nadien kunnen er vragen beantwoord worden en kan er nagepraat worden rond een glas gerstenat.

Minister Joke Schauvliege zal ook worden uitgenodigd om haar beslissing toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

Dorpsraad Neerijse en Milieusteunpunt Huldenberg

Gemeentebestuur Huldenberg zet tegenstanders zandgroeve Kerkeveld buitenspel

26/11/2011

In de procedure betreffende de Stedenbouwkundige vergunning voor de zandontginning op het Kerkeveld te Neerijse (Huldenberg), geeft het gemeentebestuur van Huldenberg geen staaltje van wanbeheer maar van non-beheer. Door deze vergunning te behandelen als een fait divers, heeft het gemeentebestuur de tegenstanders van dit megalomane project de nodige informatie onthouden om in beroep te gaan tegen deze vergunning. Resultaat: niemand kon in beroep gaan en de N.V. De Kock kan uitpakken met: ‘zie je wel, er is niemand tegen deze zandgroeve.’

De feiten op een rijtje:
– De vergunning wordt aangevraagd door De Kock en op iedere hoek van het projectgebied worden de aanplakbiljetten uitgehangen.
– Het Huldenbergs gemeentebestuur doet niets en weigert op die manier de vergunning.
– De Kock gaat in beroep bij de provincie.
-De provincie keurt de vergunning goed en meldt dit aan de gemeente Huldenberg.
– De gemeente hangt conform de wet dit besluit uit op een openbare plaats waar niemand langskomt.
– Ondanks de initiële weigering van de gemeente, heeft deze nu geen enkel bezwaar tegen deze vergunning. Weerom doet de gemeente niets.
– Het is oorverdovend stil over dit onderwerp. Het komt nooit ter sprake op de gemeenteraad (wat je voor zo’n project toch wel mag verwachten), geen enkel van de betrokken partijen (door het bestuur goed gekend) behalve De Kock worden over het besluit van de provincie ingelicht.
– De termijn om beroep aan te tekenen is verlopen.

Zeer waarschijnlijk is de procedure wettelijk verlopen maar bij deze gang van zaken kan je wel de vraag stellen ‘wie heeft er baat bij deze desinformatie?’
Als belastingbetaler van deze gemeente (bij de duurste in Vlaams Brabant) walg ik van dit non-bestuur. Het gemeentebestuur wordt betaald en is verkozen om op te komen voor haar bevolking . In dit hele dossier zegt het bestuur ‘geen voorstander te zijn van de zandgroeve’ maar onderneemt zij niets om De Kock een stro breed in de weg te leggen, integendeel, ze effent de weg (letterlijk, de Langestraat kreeg een nieuw laagje asfalt) naar een uitbating van 18ha over 20 jaar gespreid. Het ziet er naar uit dat we binnenkort het legertje vrachtwagens mogen verwachten.

KOM MEE DE PETITIE OVERHANDIGEN OP DONDERDAG 29 APRIL

27/04/2010

Op 29 april overhandigt het Kerkeveld Comité de petitie aan de burgemeester en schepenen, vlak voor de geplande gemeenteraad. We zullen burgemeester Verheyden vragen om de petitie aan minister Joke Schauvliege te overhandigen en onze bezwaren nogmaals kracht bij te zetten. Met hoe meer we zijn, hoe beter!

Afspraak: We verzamelen met z’n allen om 19u15 op het Gemeenteplein van Huldenberg. Wie wenst, kan vanaf 20u deelnemen aan de gemeenteraad. Maak even tijd vrij om aan deze actie deel te nemen. Je aanwezigheid kan veel voorkomen. Het is vijf voor twaalf. Huldenberg in het bijzonder en deze streek in het algemeen hebben hun deel gehad aan groeven, stortplaatsen en overlast.

Je kan hier nog steeds de petitie tekenen (tot 29 april 12u).